Privacy verklaring:

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 15 mei 2018

 

Privacybeleid www.schoonheidssalondiane.nl

 

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarmee verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding. (zie ook het slotje bij de url)

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • Wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • Passende beveiligingsmaatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van on persoonsgegevens verwerken;

 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen dan kan dat via:

Telefoon:        +31 6 239 68 804

E-mail:            diane@schoonheidssalondiane.nl

Post:               Kleizuwe 109a 3633AG  Vreeland

 

Gebruik van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webshop laat je bepaalde gegevens bij ons achter.

Dat zijn naam- en adresgegevens.

 

Naam- en adresgegevens

Bij bestellingen via onze webshop leggen wij de volgende naam- en adresgegevens van jou vast::

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u ons zendt

 

Doeleinde:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer

 • Om jouw bestelling te verwerken, je te factureren,de bestelde producten op het juiste adres te leveren en je eventueel te informeren over het verloop daarvan.

 • Om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

   

Verstrekking aan derden:

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

Profilering en cookies:

Wij koppelen geen cookies aan uw naam- en adresgegevens.

 

Beveiligen en bewaren:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw naam- en adresgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw naam- en adresgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen:

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze websites.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw naam- en adresgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.